Rechterlijke machtiging

De gedwongen opname via rechterlijke machtiging

Rechterlijke machtiging aanvragen

Waarom een rechterlijke machtiging?

Bij rechterlijke machtiging aanvragen wordt u geïnformeerd omtrent de gang van zaken bij het in gang te zetten van de procedure voor het aanvragen van een rechterlijke machtiging.

 

Rechterlijke machtiging aanvragen. Wat is dit?

De rechterlijke machtiging is een middel die aangewend wordt in geval dat gedwongen opname in een psychiatrische inrichting nodig is. Dit in geval wanneer er geen sprake is van een crisissituatie. Is de situatie zeer kritiek te noemen, dan kan men grijpen naar een spoedprocedure van een inbewaringstelling (IBS).

Een rechterlijke machtiging aanvragen doe je niet zomaar. Het verkrijgen van een rechterlijke machtiging gaat in het algemeen niet erg snel en een gedwongen opname kan ook langer duren dan gepland. Een rechterlijke machtiging aanvragen is een noodmiddel volgens Jonas De Praet, die in deze sector al meer dan tien jaar actief is.

Rechterlijke machtiging aanvragen

 

Rechterlijke machtiging en de vijf criteria

Wil men een gedwongen opname afdwingen dan moet er aan de vijf criteria worden voldaan die de wet BOPZ beschrijft. De aanvraag voor een rechterlijke machtiging moet worden gedaan bij de officier van justitie. Ook kan de officier van justitie dit ambtshalve op eigen initiatief doen. Ook de familie van betrokkene is hiertoe bevoegd. Heeft de geesteszieke persoon een voogd of curator, dan zal deze in geval van een dreigende situatie ook een aanvraag voor een rechterlijke machtiging kunnen indienen.

 

Geneeskundige verklaring

Een rechterlijke machtiging aanvragen vereist veel kennis en psychiatrisch inzicht. De ziekte die geconstateerd is bij de betrokkene zal op een of andere manier moeten worden aangetoond alvorens er zo een verzoek kan worden gedaan. Hiervoor is een geneeskundige verklaring nodig. Er moet een duidelijk verband bestaan tussen de stoornis van betrokkene en het gevaar die dit oplevert voor de omgeving.

 

De rechter beslist

De rechter is degene die beslist of er danwel of niet een vordering wordt afgegeven voor het verlenen van de machtiging. Een rechterlijke machtiging aanvragen garandeert niet dat de pati├źnt wordt behandeld door een specialist.