Rechterlijke machtiging

De gedwongen opname via rechterlijke machtiging

Rechterlijke machtiging psychiatrie

De rechterlijke machtiging psychiatrie is altijd bindend

Een rechterlijke machtiging psychiatrie wordt meestal gebruikt als er een gedwongen opname mogelijk is. Bij een gedwongen opname in de psychiatrie moet de burgemeester of de rechter maatregelen nemen. Indien er een gedongen opname plaatsvindt, mag u het psychiatrisch ziekenhuis niet meer verlaten zonder toestemming.

 

Rechterlijke machtiging psychiatrieMaatregelen

Een rechterlijke machtiging psychiatrie kan alleen bewerkstelligt worden door de burgemeester of de rechter. De burgemeester kan een IBS verklaring afgeven en de rechter een rechterlijke machtiging. Een IBS is een dwangmiddel voor het in bewaring stellen van een patiƫnt die een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen, vaak door een probleem met zijn of haar mentale gezondheid.

Het is een spoedprocedure waarmee u tegen u wil opgenomen wordt in de psychiatrie. De officier van justitie vraagt de IBS bij de rechter aan en dat kan op verzoek van familie, echtgenoot of bloedverwanten. Er bestaat ook een OM, de observatieve machtiging, en ook een rechterlijke machtiging psychiatrie, waar u zelf verzoekt om opgenomen te worden.

 

Rechten gedwongen opname

Ook al wordt u gedongen opgenomen u heeft ook rechten tijdens deze gedwongen opname psychiatrie. Deze rechten liggen vast in de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, De WGBO. U heeft recht op een goed behandelingsplan en recht op informatie omtrent uw behandeling. Recht op contact met anderen en u mag u persoonlijke bezittingen houden.

 

Ontslag psychiatrisch ziekenhuis

Voordat u opgenomen wordt met een rechterlijke machtiging psychiatrie, zal aan u kenbaar gemaakt worden voor hoe lang de opname in eerste instantie zal zijn. Er zal met u besproken worden hoe lang u er moet verblijven en wanneer u weer naar huis mag gaan. Er kan ook een gedwongen ontslag plaatsvinden, als u niet wilt gaan maar de behandelaar wel vindt dat u ontslagen kan worden. Nazorg wordt ook verleend op allerlei gebieden zoals geldelijke middelen, huisvesting en begeleiding.